Sururyhmä

Sururyhmä

Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa järjestetään sururyhmä vuoden aikana kuolleiden seurakunnan jäsenten omaisille. Kutsu lähetetään sille henkilölle, joka on jättänyt yhteystietonsa seurakuntaan hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Sururyhmään on tervetullut kuitenkin jokainen, joka tuntee tarvitsevansa tukea surutyöhönsä.

Sururyhmä on vertaisryhmä omaisensa menettäneille. Se kokoontuu papin ja diakonin johdolla viisi kertaa syksyisin.  

Sururyhmän toimintaperiaatteita

  • Luottamuksellisuus. Ryhmässä puhutut asiat jäävät vain ryhmäläisten tietoon. Niistä ei puhuta muualla. Vaitiolovelvollisuus koskee ryhmän ohjaajia sekä ryhmäläisiäkin.
  • Tunteiden salliminen. Ryhmässä saa itkeä, kysellä, vihata ja vaikka nauraa, kun on sen aika.
  • Kaikille annetaan tilaa kertoa omista kokemuksistaan.

Sururyhmä 2018

Sururyhmä kokoontuu vuoden aikana läheisensä menettäneille. Kokoonnumme viitenä iltana seurakuntakeskuksessa. Ensimmäinen kokoontuminen torstaina 20.9. klo 17.30-19. Ilmoittaudu ryhmään viimeistään 14.9. seurakuntakansliaan p. 040 3100 430 tai ilmoittautumislomakkeen kautta.

Iiris