Palvelevan puhelimen numero muuttuu

3.4.2017 12.04

Kirkon keskusteluapua tarjotaan kahdenkeskisten kohtaamisten lisäksi puhelimessa ja netissä.  

Palveleva puhelin on Suomen vanhin auttava puhelin. Se on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1964 alkaen. Palvelevan puhelimen rinnalla toimii verkkoauttamispalvelut Palveleva chat ja Palveleva netti sekä kirjepalvelu Palveleva kirje. Kaikilla näillä kanavilla tarjoamme keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Kirkon keskusteluavun kanavien päivystäjälle voi kertoa mieltä painavia asioita ja purkaa taakkaansa. Palveluja ei ole kohdennettu millekään tietylle ikäryhmälle tai muulla tavalla rajatulle asiakasjoukolle.

Palvelut ovat valtakunnallisia, ja niistä vastaa yhteistoiminnassa noin 40 seurakuntien ylläpitämää Palvelevan puhelimen paikallista toimipistettä. Kaikki neljä keskusteluavun kanavaa toimivat sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Palvelevan puhelimen työ on kirkon sielunhoito- ja diakoniatyötä, joka perustuu Kirkkolakiin. KL:n neljännen luvun 1. pykälän mukaan seurakunta huolehtii muun muassa sielunhoidosta ja diakoniasta.

Kirkon keskusteluavun puhelin- ja verkkoauttamisen toimintaa koordinoi Kirkkohallituksen diakonian ja sielunhoidon yksikkö.

« Uutislistaukseen