Seurakuntaneuvoston päätökset 2017

Tiistaina 10.1.2017 klo 18.00 

6 § Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017-2018

7§ Kolehtisuunnitelma vuodelle 2017

8§ Yhteistyö lappeenrantalaisten seurakuntalaisten kanssa

9§ Turvallisuusvastaavat leireille ja retkille keväällä ja kesällä 2017

Tiistaina 14.2.2017 klo 18.00

18§ Toimintakertomus vuodelta 2016

19§ Jäsenen lisääminen lähetystyön vastuuryhmään

20§ Muut asiat

Tiistaina 14.3.2017 klo 18.00

28§ Tilintarkastajien valinta Yhteisvastuu-keräystä varten

29§ Luottamuksellinen

30§ Rippikoululeirien toimintaperiaatteet

31§ Seurakunnan tilojen käyttö avioliittolain muutoksen myötä

32§ Muut asiat

Tiistaina 24.4.2017 klo 18

40§ Lähetyspirtin vuokrasopimuksen irtisanominen

41§ Lausunto Merilän emännän virasta

Tiistaina 9.5.2017 klo 18

50 §             Seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomien myöntäminen ja lomautukset

51§             Suomen Katulähetysliiton jäsenyydestä eroaminen

52§             Johtosääntöjen uudistaminen

Tiistaina 7.6.2017 klo 18

61 §            Lähetystyön avustusten jakoperiaatteet

62 §            Lähetystyön vastuuhenkilön valinta

65 §            Tilintarkastajien valinta Yhteisvastuu-keräystä varten vuodelle 2018

66 §            Palautepyyntö seurakunnille, seurakuntayhtymille ja hiippakunnille

 

Tiistaina 12.9.2017 klo 18

74 §           Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018

75§            Papiston palkat

76 §           Palautepyyntö seurakunnille, seurakuntayhtymille ja hiippakunnille 

 

Tiistaina 31.10.2017 klo 18

82 §            Turvallisuusvastaavat leireille syksyllä 2017 ja keväällä 2018

83§             Seurakuntapastori Jenny Kärjen palkka

84 §            Seurakunnan osallistuminen Mahdollisuus muutokseen -kampanjaan

85 §            Lausunnon antaminen Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2018

86 §            Seurakunnan työntekijöiden koulutussuunnitelma

87 §            Seurakuntaneuvoston arvio seurakunnan tilasta

 

Tiistaina 19.12. klo 17

96 §              Lähetystyön avustusten jakaminen

97§             Kolehtisuunnitelma vuodelle 2018

98§             Seurakuntapastorin (56 %) virka 1.7.2018 alkaen

 

 

 

Pöytäkirjojen nähtävillä pito

Seurakuntaneuvoston kokouksesta laadittu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä noin viikon kuluttua kokouksesta 14 päivän ajan kirkkoherranvirastossa, Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan kansliassa.