kirkkomuskari

Kirkkomuskari

ja perhekerho alle kouluikäisille lapsille vanhempineen järjestetään tavallisesti perjantaisin klo 9.00 
Kirkkorannan seurakuntakodissa. Nyt koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa myös tämä toiminta on toistaiseksi tauolla.
 

Mukaan voi tulla myös kesken toimintakauden!


 

Tänne tullaan laulamaan,
leikkimään ja soittamaan.

Täällä oottaa kaveri,
paikka tää on muskari.

Taivaan isän hoivassa
mukavaa on laulella.

Leikin, soitan, riemuitsen,
kavereista iloitsen.

Muskarissa musiikki kehittää

Muskareissa eli musiikkileikkikouluissa musiikin maailmaan pääsevät perheen pienimmät. Useimmiten vauvamuskarit on tarkoitettu noin 3–12 kuukauden ikäisille lapsille, jotka musisoivat vanhempansa seurassa. Myös 1–3-vuotiaat käyvät muskarissa vanhempansa tai hoitajansa kanssa. Sen sijaan noin 3–6-vuotiaat voivat useimmiten käydä muskarissa jo ilman vanhempia.

Muskarissa musiikki on ilon tuoja, mutta myös kehityksen tuki. Se on musiikkikasvatusta, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa monipuolisesti muun muassa lapsen itseilmaisua, sosiaalisia taitoja, rytmitajua sekä keskittymis- ja tarkkaavaisuustaitoja.

Muskarissa lapsi saa käyttää kaikkia aistejaan musiikin maailmaan tutustuessaan. Siellä paitsi lauletaan ja soitetaan, myös loruillaan, katsellaan, kuunnellaan ja liikutaan.

Kirkon muskarit myös tukevat vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa. Se tutustuttaa lasta ja perhettä niin hengellisiin lauluihin kuinkotiseurakuntaan ja sen toimintaan.
Nalle muskarissa