Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

28.8.2018 11.05

Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan kansliassa, osoite Ebba Brahen puistikko 2.

 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00 mennessä Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan kansliaan, osoite Ebba Brahen puistikko 2.

 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

 

Pietarsaari 23.8.2018

 

Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Tuomo Riihimäki