Ongelmia ihmissuhteissa

Kirkon perheneuvonta tarjoaa sielunhoidollista ja terapeuttista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. 

Asioista puhuminen elämän vaikeissa tilanteissa auttaa. Luottamuksellinen keskustelu helpottaa omien ratkaisujen löytämisessä. Pietarsaaren alueen Perheasiain Neuvottelukeskus tarjoaa keskusteluapua

  • parisuhdekysymyksissä
  • perheongelmissa
  • ihmiseksi kasvamisen kivuissa
  • sukupolvien väisissä ristiriidoissa
  • seksuaali- ja yhteiselämän vaikeuksissa
  • kriisissä ja surussa

Ajanvarauksen voit tehdä

  • puhelimitse 040 3100 485 (vaihde) varmemmin ma - ke klo 9-12
  • sähköpostitse: pietarsaari.perheneuvonta@evl.fi

Isokatu 14 C 4. krs Pietarsaaressa (Pietarsaaren Työterveyskeskuksen yläpuolella)

Käynnit ovat maksuttomia.

Meillä on vaitiolovelvollisuus.

 

rakkaus