TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Pietarsaaren suomalainen seurakunta

pietarsaari@evl.fi

0403100430

Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari

 

Yhteyshenkilö

Tiina Manninen

tiina.manninen@evl.fi

040 310 0430

Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Rannikon IT Tietosuojavastaava (Rauno Saarnio)

gdpr.kustensit@evl.fi
0403100467
Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Jakobstad

 

 

Rekisterin nimi

Verkkoilmoittautumiset

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Seurakunnan toimintaan ilmoittautuminen, esirukouspyynnöt, palautteen anto.

Oikeusperuste: Henkilö ilmoittautuu johonkin tilaisuuteen, retkelle, kerhoon tai muuhun ilmoittautumista vaativaan tapahtumaan.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Ilmoittautuneet: Sukunimi, etunimi, (sähköposti, puhelinnumero, erityisruokavaliot)

Esirukouksen pyytäjät: (nimi)

Palautteen antajat: (nimi, sähköposti, puhelinnumero)

 

Tietolähteet

Henkilöltä itseltään.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä sellaisille henkilöille, toimijoille taikka tahoille jotka eivät näitä tietoja työssään tarvitse.

                 

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan käsittelyn jälkeen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi