Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.

 

Hautaan siunaaminen

Omaisen kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Tieto läheisen kuolemasta pysäyttää. Samalla on kuitenkin hoidettava monia käytännön asioita ja aloitettava hautausjärjestelyt. Vaikka voimia tähän ei aina tuntuisikaan riittävän, auttavat hautajaisjärjestelyt omalla tavallaan kulkemaan vaikean ajan yli.

Pietarsaaren suomalaiseen seurakuntaan kuulunut vainaja:
Seurakuntakansliassa (seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2) sovitaan hautajaispäivä sekä varataan pappi ja kanttori. Siunausten ajankohdat ovat tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai klo 12 tai 14 sekä lauantai klo 10, 12 tai 14. Sunnuntaisin ja maanantaisin siunaukset vain erityistapauksissa.  Kansliassa varataan myös mahdollinen seurakunnan tiloissa järjestettävä muistotilaisuus.  Pappi ottaa yhteyttä tämän jälkeen omaisiin sopiakseen siunauskeskusteluajasta. Musiikkitoiveet kulkevat papin kautta. Erityistoiveista on hyvä keskustella kanttorin kanssa erikseen.

Kirkkoon kuulumaton vainaja:
Seurakuntaan kuulumaton vainaja voidaan tapauskohtaisesti siunata hautaan kristillisin menoin, mikäli vainaja ja/tai omaiset sitä ovat toivoneet. Varmistetaan kirkkoherran tai sijaisen kanssa, voidaanko siunausta toimittaa. Varaukset tehdään tämän jälkeen kansliassa.

Hautapaikka varataan seurakuntayhtymän hautatoimistosta (seurakuntakeskus, p. 040 3100403).
Tarjoilusta muistotilaisuuteen sovitaan keittiön kanssa (seurakuntakeskuksen keittiö 040 3100 480, fc.keittio@evl.fi). Tarjoiluhinnasto
Virkatodistukset seurakuntayhtymän keskusrekisteristä (p. 040 7591204, crkr@evl.fi).

Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus, jonne pappi ja kanttori varataan toivomuksesta. Kanttori ja pappi varataan muistotilaisuuteen siinä tapauksessa, että omaiset ovat suunnitelleet erityistä ohjelmaa. Seurakuntayhtymän hautatoimiston kanssa sovitaan hautapaikka. 
 
Hautaan siunaus on osa kirkon jumalanpalveluselämää. Kristillisessä hautauksessa vainaja saatetaan haudan lepoon ja Jumalan haltuun, muistetaan vainajaa ja rukoillaan hänen puolestaan, lohdutetaan surevia sekä julistetaan heille evankeliumia Kristuksen ylösnousemuksesta ja jälleennäkemisen toivosta. Lue lisää siunaustilaisuudesta täältä
 

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

Seurakuntayhtymän papit ja kanttorit ovat käytettävissä korvauksetta. Jos omaiset haluavat toimitukseen toisen seurakunnan papin heidän tulee itse sopia siitä haluamansa papin kanssa. He vastaavat tällöin myös mahdollisista kustannuksista.

Poikkeustapauksessa toisen kristillisen kirkon tai kristillisen yhteisön pappi voi toimittaa siunauksen, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa näin. Tästä on kuitenkin keskusteltava seurakunnan kirkkoherran kanssa (KJ 2:22).

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton
 
Seurakuntaan kuulumaton vainaja voidaan tapauskohtaisesti siunata hautaan kristillisin menoin, mikäli vainaja ja/tai omaiset sitä ovat toivoneet. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustellussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittävästi perusteita (KJ 2:23). Siunaustilaisuus noudattaa samaa kaavaa kuin seurakuntaan kuuluvan siunaus. Kappelista ja muista tiloista peritään vuokra. Hinnaston löydät täältä.
 
Pietarsaaressa hautaan siunaaminen toimitetaan Johanneksen kappelissa Uudella hautausmaalla, Pedersören kirkossa tai Pietarsaaren kirkossa.
 
Jos vainaja ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, voidaan järjestää täysin uskonnosta vapaa saattotilaisuus. Pappi ja kanttori eivät osallistu tällöin tilaisuuteen. Vaihtoehtoja voitte tiedustella hautaustoimistoista.
 
 
 

Vainajan muistaminen kirkossa

Kaikki Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan toimesta haudatut ilmoitetaan hautausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa tai sovittuna ajankohtana. Muualle haudatut seurakunnan jäsenet ilmoitetaan ilmoituksen saavuttua. Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan vuoden aikana kuolleita.

Hautausjärjestelyjä

  • Hautaan siunaaminen ja hautaus voidaan toimittaa, kun hautauslupa on saatu. 
  • Hautausluvan saamisen jälkeen omaisten kannattaa henkilökohtaisesti käydä tai soittaa Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan kansliaan, jos kyseessä on kirkollinen toimitus. Kansliassa sovitaan siunaustilaisuuden aika, paikka ja siunaava pappi sekä kanttori. Pappi ottaa yhteyttä omaisiin sopiakseen siunauskeskusteluajan.
  • Jos vainaja halutaan haudata muualle, otetaan yhteys kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai hautatoimistoon.
  • Hautapaikka hankitaan Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän hautatoimiston kautta. Hautatoimisto sijaitsee seurakuntakeskuksessa kanslian vieressä.
  • Hautaustoimiston kanssa asioidaan yleensä ainakin arkun hankintaan sekä vainajan pukemiseen ja kuljetukseen liittyvissä asioissa.
  • Virkatodistukset perunkirjoitusta varten hankitaan seurakuntayhtymän keskusrekisteristä.

 

"Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole."

                                                                                                        (Joh.11:25-26)

hautajaiskukka

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö