Avoimet työpaikat

Kaikki Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien avoinna olevat työpaikat on koottu seurakuntayhtymän Avoimet työpaikat -sivulle.

 

 

Rannikon IT hakee palvelukseen

IT-tukihenkilöä

määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ on kokopäivätyö.

Työn aloittaminen sopimuksen mukaan.

IT-tukihenkilöllä tulee olla sopiva opistotason tutkinto tai vastaava koulutus, työkokemus alalta katsotaan eduksi. IT-tukihenkilöltä vaaditaan hyvää ruotsin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Henkilö joka ei täytä kielitaitovaatimuksia voi myös tulla valituksi.

Olet avoin ja ulospäinsuuntautunut ja viihdyt asiakaspalvelutilanteissa.

Palkkaus KirVesTesin mukaan, vaatimusryhmä 501 jos kaikki pätevyysvaatimukset täyttyvät. Koeaikaa sovelletaan.

Lisätietoja antaa IT-suunnittelija Kristian Öström, puh. 040 310 0405 (tai hallintojohtaja Diana Söderbacka 040 310 0401). Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja työtodistuksineen osoitetaan Rannikon IT-keskukselle, Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, PL 34, 68601 Pietarsaari, pedersorenejdens@evl.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 15.11.2017 klo 16.00. Hakemukseen merkintä ”IT-tukihenkilö”. Asiakirjoja ei palauteta.

Pietarsaari 9.11.2017

 

Kirkon avoimet työpaikat löytyvät  täältä

Haluatko työskennellä hyvässä hengessä?

Kirkossa on työntekijöitä papeista suntioihin ja it-alan ammattilaisiin, hallinnon osaajista lastenohjaajiin ja diakoniatyöntekijöihin.

Perinteisen seurakuntatyön lisäksi kirkko tekee tärkeää työtä yhteiskunnassa muiden tahojen kanssa.

Hengellinen työ, yhteiskunnalliset tehtävät ja lähimmäisestä välittäminen onnistuvat parhaiten, kun kirkossa työskentelee eri alojen työntekijöitä.

Vaikka kirkon ydinsanoma ja perustehtävät eivät ole muuttuneet, tarvitaan tuoreita näkemyksiä ja uudistumiskykyä.

Kuka pitää huolta nykyajan huono-osaisista? Kuinka nuoret aikuiset voisivat kokea kirkon omakseen? Miten kirkko kykenee rakentamaan luontevan yhteyden muiden uskontojen edustajiin?

Tärkeää työtä tehtäessä avainasemaan nousevat näky ja tehtävä.

"Näky ilman tehtävää on haaveilua, ja tehtävä ilman näkyä on raatamista, mutta näky ja tehtävä yhdessä ovat maailman toivo."