Seurakuntaneuvosto

Seurakuntayhtymässä sen jokaisella seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka johtaa seurakunnan toimintaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa. 

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa.

Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon kuuluu 12 jäsentä. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja sihteerinä seurakuntasihteeri.

Seurakuntaneuvostossa on tällä hetkellä kolmelta eri listalta: Seurakuntamme Parhaaksi (SEPARI), Yhteinen Kirkkomme sekä Sosialidemokraatit ja Sitoutumattomat.

Seurakuntaneuvoston jäsenet 2019-2022

 • Isokoski Sauli SEPARI
 • Försti Esko SDP ja sit.
 • Kettula Sami SEPARI
 • Koskela Kari SDP ja sit.
 • Koski Kaisa YHTkirkkomme
 • Rannankari Marjatta YHTkirkkomme
 • Rasmus Iina-Kaisa YHTkirkkomme
 • Hautamäki Pirkko SEPARI
 • Hellén Ulla SDP ja sit.
 • Silvennoinen Pentti YHTkirkkomme
 • Karhula Ritva SDP ja sit.
 • Varila Antero YHTkirkkomme

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

 

Seurakuntaneuvoston kokoukset

Seuraavat kokoukset:

To 28.10. klo 15.30 (huom aika!) seurakuntakeskuksessa

Ti 23.11. klo 16 

 

Yhteinen kirkkovaltuusto

Seurakuntayhtymän ylintä valtaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Se päättää yhtymän talouden päälinjoista ja esimerkiksi rakennushankkeista. Myös yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. 

Valitut luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon 2019-2022

Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan edustajat

 • Isokoski Sauli
 • Koskela Kari
 • Rasmus Iina-Kaisa
 • Försti Esko
 • Hautamäki Pirkko
 • Karhula Ritva
 • Koski Kaisa
 • Silvennoinen Pentti
 • Hellén Ulla

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä 

Seurakunnilla on laaja toiminallinen ja taloudellinen itsenäisyys.

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän tärkein päätöksentekijä

Seurakuntayhtymä muodostuu useista seurakunnista. Yhtymiä on yleensä suurissa kaupungeissa. Yhtymän voivat muodostaa myös kahden tai useamman kunnan alueella olevat seurakunnat.

Seurakuntayhtymässä tärkeimmät päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä kaikista yhtymän seurakunnista. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää yhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset.

Jokaisessa yhtymän seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä.