Aikuisrippikoulu

Aikuisena voit käydä rippikoulun yksityisesti tai pienessä ryhmässä. Aikuisrippikoulussa keskustellaan papin kanssa evankelisluterilaisen kirkkomme keskeisistä opin ja elämän kysymyksistä. Luonteeltaan se on pohdiskelevaa ja rippikoululaisen kysymyksistä nousevaa keskustelua. Aikuisrippikoulua pidetään tarvittaessa. Rippikoulusta sovitaan pappien kanssa. Rippikouluun on hyvä varata riittävästi aikaa.
 
Lisää aikuisrippikoulusta: