Sururyhmä

Sururyhmä

Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa järjestetään sururyhmä vuoden aikana kuolleiden seurakunnan jäsenten omaisille. Kutsu lähetetään sille henkilölle, joka on jättänyt yhteystietonsa seurakuntaan hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Sururyhmään on tervetullut kuitenkin jokainen, joka tuntee tarvitsevansa tukea surutyöhönsä.

Sururyhmä on vertaisryhmä omaisensa menettäneille. Se kokoontuu papin ja diakonin johdolla viisi kertaa syksyisin.  

Sururyhmän toimintaperiaatteita

  • Luottamuksellisuus. Ryhmässä puhutut asiat jäävät vain ryhmäläisten tietoon. Niistä ei puhuta muualla. Vaitiolovelvollisuus koskee ryhmän ohjaajia sekä ryhmäläisiäkin.
  • Tunteiden salliminen. Ryhmässä saa itkeä, kysellä, vihata ja vaikka nauraa, kun on sen aika.
  • Kaikille annetaan tilaa kertoa omista kokemuksistaan.

Seuraava sururyhmä

Seuraava sururyhmä järjestetään keväällä 2020.

Sururyhmä kokoontuu vuoden aikana läheisensä menettäneille. Kokoonnumme viitenä iltana seurakuntakeskuksessa. Ilmoittaudu ryhmään ilmoittautumislomakkeen kautta.

Iiris
Diakoni
Ebba Brahen puistikko 2
68600 Pietarsaari