Yhteisvastuu    

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. 

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan nuoria väkivaltaisessa maailmassa

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lleLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan. Konkreettisesti keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-O-toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Kumpaankin menetelmää voidaan hyödyntää monisyisten konfliktien ratkomiseen. Toiminta on konkreetista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla. Ilmastokriisi vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää ja toimeentuloa laidunmaiden pienentyessä. Tämä lisää yhteisöjen välisiä konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat mukaan. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä koulun keskeyttämisiä. Katastrofirahaston avustuksilla tuetaan koulunsa kesken jättäneiden nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

Prosentuaalisesti vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:

  • N. 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:n nuorten väkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan.
  • N. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
  • N. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa sunnuntaina 5.2.2023. Yhteisvastuu-piispana 2023 toimii Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja keräyksen suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
 

Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan Yhteisvastuu tempaistaan käyntiin la 11.2.2023 klo 13-16 Kirkkorannalla järjestettävässä Perhepäivässä, jonne ovat tervetulleista kaikki vauvasta vaariin.

Yhteisvastuun lispaskeräys järjestetään pe 28.4.2023 Prismassa ja K-Supermarketissa.

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen MobilePayllä numeroon 33125 tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/pietarsaari

Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

OP FI14 5000 0120 2362 28

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakunnan viitenumero 307415.

 

Kiitos lahjoituksestasi!

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.

 

Yhteisvastuun sivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisvastuu FacebookissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

 

Kiitos!

Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: "Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle". Matt. 25:40

Sydämellinen kiitos Sinulle osoittamastasi lähimmäisenrakkaudesta ja osallistumisestasi Yhteisvastuu-keräykseen 2023. 

Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan Yhteisvastuun keräystuotto oli lokakuun alkuun mennessä 1178,07 €. 

 

Lahjoita Yhteisvastuulle

 

Pankkilahjoitukset

Yhteisvastuun pankkitilit:

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

OP FI14 5000 0120 2362 28        

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Käytä seurakuntakohtaista viitenumeroa. Pietarsaaren suomalainen seurakunta: 307415 

Saaja: Kirkkopalvelut ry / Yhteisvastuukeräys

 

Nettilahjoitukset

Lahjoita oman seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen sivulla yhteisvastuu.fi/pietarsaari

 

Tekstiviesti- ja puhelinlahjoitukset

Puhelinlahjoitus

0600 17010 (10,26 € / puh+pvm)
0600 17020 (20,28 € / puh+pvm)

Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588

Kirjoita viestikenttään
APU10 (lahjoituksesi 10 €)
APU20 (lahjoituksesi 20 €)

 

Mobiililahjoitus
MobilePay 33125
 

 

Kiitos lahjoituksestasi!

Kirkkopalvelujen keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639, voimassa toistaiseksi.

Ahvenanmaalla: Keräyslupa ÅLR/2021/8126, voimassa 1.1. – 31.12.2022.