Seurakuntaneuvoston kuulutukset ja pöytäkirjat

Seurakuntaneuvoston kokousten tarkastetuttujen pöytäkirjojen kuulutukset ovat nähtävillä tällä sivulla 21 päivän ajan.

 

KUULUTUS

Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ

Seurakuntaneuvoston 20.3.2024 pidetyn kokouksen 3/2024 tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 25.3.-15.4.2024

Täällä

 

Asialista:   

26 §            Lausunto seurakuntayhtymän perussäännöstä

27 §            Koulutusanomus

28 §            Muut asiat

 

Muutoksenhakuohjeet: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

Pietarsaaressa 25. päivänä maaliskuuta 2024

Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

 

Seurakuntayhtymän päätöksenteko

Tietoa Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien päätöksenteosta löytyy täältä:

pedersorenejdensforsamlingar.fi/information/beslutsfattande

Seurakuntayhtymän hallintokieli on ruotsi ja siksi myös yhtymän pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan ruotsiksi.