Seurakuntaneuvoston kuulutukset ja pöytäkirjat

Seurakuntaneuvoston kokousten tarkastetuttujen pöytäkirjojen kuulutukset ovat nähtävillä tällä sivulla 21 päivän ajan.

 

KUULUTUS

                      Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ

Seurakuntaneuvoston 23.8.2023 pidetyn kokouksen 5/2023 tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 7. – 29.9.2023 

täällä: Pöytäkirja 5.2023

Asialista:      

58 §            Vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja budjetin suunnittelu

59 §            Kehitysvammaistyön johtokunnan jäsen ja varajäsen

60 §            Syksyn 2023 jumalanpalvelussuunnitelma ja muu toiminta

61§             Muut asiat

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusososoitus

Pietarsaaressa 7. päivänä syyskuuta 2023

Lotta Endtbacka

puheenjohtaja