Rippikikoulujen tarkemmat ohjelmat julkaistaan myöhemmin syksyllä