lähetystyö

Lähetystyö

Lähetystyön toiminta-ajatus Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa on: ”Lähetystyön tehtävänä on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä sekä elää kirkon yhteistä uskoa todeksi. Keskeistä toiminnassa on lähimmäisenrakkaudesta nouseva jokaisen ihmisen hyväksyminen ja ennakkoluulottomuus, keskinäinen kunnioitus ja yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.” 

Lähetystyö on seurakunnan perustoimintaa. Se perustuu Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen antamaan lähetyskäskyyn:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."(Matt. 28:18-20)."

Seurakuntamme nimikkotyökohteita ja yhteistyöjärjestöjä ovat Suomen Lähetysseura ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Seurakunnan adressit

Seurakunnalla on myynnissä omia adresseja, joiden tuotto menee lähetystyön hyväksi.

Adressien kuva-aiheina ovat Pietarsaaren kirkko ja alttaritaulu sekä Merilässä kuvattu kaunis auringonlasku.

Adresseja voi ostaa seurakuntakansliasta 10 euron hintaan (vain käteisellä), ja niiden tuotto menee lähetystyölle.

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja ja lähetystyöstä vastaava
Ebba Brahen puistikko 2
68600 Pietarsaari